Σκούτερ

Χαρακτηριστικά Αυτόματο Σκούτερ Τετράχρονο 50 cc Age Limit 16 +

Σκούτερ A 50cc | SYM Fiddle

Χαρακτηριστικά Αυτόματο Σκούτερ Δίχρονο 125 cc Όριο Ηλικίας 18 +

Σκούτερ B 100 - 125cc | SYM Symphony ή παρόμοιο

Χαρακτηριστικά Αυτόματο Σκούτερ Δίχρονο 200 cc Age Limit 20 +

Σκούτερ C 125 - 200cc | Aprilia Scarabeo